/ Tyskland

Evenemang för gjuterier i Tyskland

Händelser som är viktiga. I IT-branschen anses evenemang vara marknadsföringens silverkula. Detta beror på att direktkommunikation ger en extraordinär möjlighet att etablera direkt och ”verklig” kontakt med målgruppen. I årtionden har våra medievarumärken CIO, CSO, ChannelPartner och COMPUTERWOCHE agerat som partner till IT-ledningen med ett tydligt mål: Vi vill koppla samman IT-samhället, tillhandahålla trovärdig information och initiera investeringsbeslut.